De waarde van uw bedrijf vergroten? Zeven belangrijke tips.

De waarde van uw bedrijf vergroten? Zeven belangrijke tips.

Of u nu overweegt om uw bedrijf te verkopen of op een andere manier met een situatie geconfronteerd wordt waarin de eigendomsverhoudingen binnen een bedrijf gaan veranderen, staat u altijd aan het begin van een complex proces waarin allerlei verschillende factoren, variabelen en belangen een rol spelen. Veel van deze factoren ontstaan pas op het moment dat het verkoopproces wordt gestart. Ieder proces is in grote mate uniek. Er is echter één factor die in ieder geval een grote rol speelt in elke situatie waarin aandelen in een bedrijf worden aangekocht of verkocht: de waarde van het bedrijf, en de prijs die hieruit voortkomt.

Slimme ondernemers zien het optimaliseren van, en inzicht krijgen in, de waarde van hun bedrijf als een logische investering van tijd en middelen. Velen zijn hier al in grote mate mee bezig. Een artikel in het meest recente Brookz magazine geeft zeven praktische tips die als inspiratie kunnen dienen om op dit gebied nog meer vooruitgang te boeken. De waarde van uw bedrijf wordt op de lange termijn immers vanzelf een zeer concrete kwestie, en is in veel gevallen het grootste bezit van een ondernemer.

Waardetip #1: Werk aan de schaalbaarheid van uw product.

Ongeacht in welke markt u actief bent, zal het vrijwel onmogelijk zijn om te groeien met uw onderneming als uw product niet schaalbaar is. Dit is algemeen bekend. Toch kan het lonen om met een frisse blik te kijken naar de schaalbaarheid van uw bedrijf. Het Brookzartikel haalt Built to Sell aan, een boek van John Warrilow waarin een hiervoor een eenvoudig diagram wordt gebruikt. Op de ene as 'teachable': hoe makkelijk is de kennis die het leveren van uw dienst of product vereist over te brengen aan uw medewerkers? Op de andere as wordt de waarde die afnemers toekennen aan uw dienst of product geplaatst. Door verschillende optimalisaties kunt u steeds meer richting de rechter bovenhoek verschuiven: een maximaal schaalbaar product waaraan uw klanten maximale waarde toekennen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren en standaardiseren van de informatie en trainingen die uw medewerkers krijgen.

Waardetip #2: Abonnementen

Een van de belangrijkste veranderingen op economisch gebied van de laatste jaren is het verschuiven van steeds meer producten en diensten naar een abonnementenmodel. Er wordt in dit verband al gesproken van een subscription economy. De bijdrage hiervan aan de waarde van uw bedrijf is evident: hoe stabieler en voorspelbaarder de toekomstige inkomsten, hoe hoger de waarde daarvan op dit moment is. Mogelijk kunt u het abonnementenmodel toepassen in uw eigen bedrijfstak, of op een andere manier werken aan de stabiliteit en voorspelbaarheid van uw toekomstige omzetten.

Waardetip #3: Maak uzelf overbodig

Voor de meeste ondernemers zal bovenstaande geen positieve associaties oproepen. Voor veel ondernemers is het 'ondernemen', en daarmee het uitoefenen van invloed op alle aspecten van de bedrijfsvoering, juist een van de favoriete aspecten van het leiden van een eigen bedrijf. Echter is dit ook een van de grootste belemmeringen voor bedrijven die door willen groeien. Er komt een moment in de levensloop van ieder bedrijf waarop delegeren belangrijker wordt dan controleren. Door stappen in deze richting te zetten, verbetert u het toekomstperspectief van uw onderneming, terwijl de waarde van uw bedrijf wordt vergroot.

Waardetip #4: Focus

Nederland kent veel bedrijven die bij het grote publiek minder bekend zijn, maar die internationaal tot de top drie behoren in een nichemarkt, of tot een van de marktleiders op Europees niveau. Deze bedrijven onderscheiden zich door een consistente focus op een nichemarkt of een productgroep. Hierbij geldt het adagium 'makkelijker gezegd dan gedaan'. Voor groeiende bedrijven is diversificatie immers verleidelijk. Het lijkt een makkelijke manier om nieuwe markten aan te boren en de omzet te vergroten. In de praktijk is groei die op deze manier wordt bereikt vaak niet bestendig en erodeert deze de winstgevendheid op de langere termijn. Het loont om op de lange termijn heel erg goed te zijn in één ding.

Waardetip #5: Motiveer uw managers

Het kan pas echt gezegd worden dat uw bedrijf onafhankelijk van u is, als er een solide team klaar staat om uw taken over te nemen als de tijd rijp is. Het is voor potentiële investeerders en kopers van groot belang dat uw bedrijf niet implodeert na het uiteindelijke vertrek van de oprichter. Volgens bovengenoemde John Warrilow is het hierbij essentieel om de beloningsstructuur van het management goed in te richten. Warrilow raadt niet aan om het management bij een bedrijfsverkoop een (klein) aandelenbelang te geven, omdat dit de onderhandelingen kan bemoeilijken, maar om bijvoorbeeld jaarlijks een bedrag te reserveren waarop na drie jaar aanspraak gemaakt kan worden. Dit motiveert uw managers om aan te blijven na een overname en verbetert de continuïteit van uw bedrijf.

Waardetip #6: Een grote adviesraad

About.me is een buitengewoon succesvolle Amerikaanse ICT-onderneming. De oprichter van dat bedrijf schrijft het initiële succes ervan in grote mate toe aan de enorme adviesraad met maar liefst 26 leden, die werden geselecteerd op de omvang en de impact van hun netwerk. Door zoveel invloedrijke ondernemers in ruil voor een verwaarloosbaar aandelenbelang tot ambassadeurs van het bedrijf te maken, kon het bedrijf exponentieel groeien en grote investeringen aantrekken. Ook in uw sector zijn er ongetwijfeld personen met veel kennis en invloed die een aanvulling zouden kunnen vormen op de adviesraad van uw bedrijf. Denk in dit verband ook eens aan de mogelijkheid om een participatiemaatschappij, die inhoudelijk een goede partner is voor uw bedrijf, een minderheidsbelang te laten nemen met een gezamenlijke groeidoelstelling.

Waardetip #7: Exitdocument

De Canadese investeerder en overnameadviseur Basil Peters stelt dat een goede exitstrategie onlosmakelijk verbonden is met verdere groei. Peters stelt zelfs dat de exitstrategie leidend moet zijn voor de algehele strategie. Hij adviseert om deze strategie vast te leggen in een exitdocument, dat jaarlijks wordt bijgewerkt en door alle belangrijke stakeholders moet worden ondertekend. Deze cyclus zorgt voor duidelijkheid en eendracht binnen de organisatie en laat aan potentiële kopers of investeerders een duidelijk raamwerk voor uw uiteindelijke vertrek zien. Dit draagt eraan bij dat het uiteindelijke verkoopproces overzichtelijker wordt, en de waarde van uw bedrijf wederom wordt vergroot.

Lighthouse Value Creators

Interesse in het doorvoeren van één of meerdere van bovenstaande verbeteringen in uw organisatie, maar kunt u hierbij een partner gebruiken? Lighthouse Value Creators onderscheidt zich doordat onze partners zowel bedreven zijn in het begeleiden van aan- en verkooptrajecten van bedrijven als in strategieontwikkeling en coaching. Lighthouse is daarom de ideale partner om met u een traject in te gaan waarin de waarde van uw bedrijf op duurzame wijze wordt verbeterd, met een bedrijfsverkoop als stip aan de horizon. Nieuwsgierig naar onze aanpak? Neem vandaag nog contact op met Lighthouse.

Bron: 'Waardetips' in Brookz, december 2016.