Hoe profiteert u van de groeiende fusie- en overnamemarkt?

Hoe profiteert u van de groeiende fusie- en overnamemarkt?

De markt voor fusies en overnames maakt de laatste jaren een explosieve groei door. Waar er in Nederland volgens cijfers van Bureau van Dijk nog 1.345 overnames plaatsvonden in 2012, is dat aantal in 2015 gestegen naar 1.984 en ook in 2016 zijn de vooruitzichten goed. Het totale bedrag dat met deze overnames gemoeid ging is nog veel sterker toegenomen: van €44 miljard in 2012 tot ruim €160 miljard in 2015.

Het gaat hierbij met name om grote, gevestigde partijen die bedrijven overnemen die behoefte hebben aan verdere ontwikkeling. Het aantal bedrijven dat door een Nederlands bedrijf werd gekocht is juist gedaald in deze periode: van 309 tot 212. Ook hierbij is echter de totale transactieomvang sterk gestegen: van €4 miljard naar €15 miljard in 2015. Voor de overgenomen bedrijven wordt dus meer betaald dan enkele jaren geleden. Belangrijke factoren die hieraan bijdragen zijn het verbeterde imago van private equity-partijen, een transparantere overnamemarkt en een instroom van geld van investeerders die wordt veroorzaakt door zowel de historisch lage rentestand als door een grotere investeringsbereidheid nu het economisch beter gaat.

Deze factoren maken het interessant om juist nu een uitgestelde bedrijfsverkoop, of een behoefte aan een partner die uw onderneming naar een hoger plan kan tillen, nader te verkennen. Zoals aan vrijwel alles dat bij het ondernemerschap komt kijken kleven er aan het betreden van deze markt ook risico's. Een private equity-partij kan kennis, ondernemerschap, financiële armslag en schaalvoordelen bieden waarmee bedrijven vaak mogelijkheden en groei kunnen realiseren die autonoom buiten bereik liggen. Echter is het essentieel dat de belangen tussen de private equity-partij, de onderneming en haar management en medewerkers in dezelfde richting wijzen.

Ook op financieel gebied zijn er gevaren, die raken aan het verschil tussen waarde en prijs. Wat als u meer betaalt voor een onderneming dan die na een jaar waard blijkt te zijn? Wat als u een belang in uw onderneming verkoopt voor een prijs die achteraf te laag blijkt?

Het beperken van risico's, en het profiteren van de instroom van privaat geld in de fusie- en overnamemarkt, begint met een goede voorbereiding. Door van tevoren te onderzoeken waarom een fusie- of overnametraject interessant is, door onderzoek te doen naar uw mogelijke nieuwe partner en door vanuit een goed waardebesef de onderhandelingen over prijs te betreden, maximaliseert u uw positie. Verder in het proces is het essentieel om ervoor te zorgen dat de belangen van alle partijen in dezelfde richting wijzen en dat garanties, overeenkomsten en tijdpaden worden nageleefd en gecontroleerd.

Kortom: hoe eerder u grip heeft op het proces, hoe meer er rekening wordt gehouden met de belangen van alle stakeholders en hoe beter uw besef van de waarde van uw bedrijf, hoe beter het resultaat voor alle betrokkenen. Wij komen daarom graag zo vroeg mogelijk in gesprek met ondernemers die zich oriënteren op een bedrijfsverkoop of het aantrekken van een investeringsmaatschappij. Het eerste gesprek komt voor onze rekening.

Bron: 'Een goede voorbereiding is alles', door W. de Liefde in Fokus Legal Success, 06-16