Familiebedrijf overdragen aan kinderen: ‘lastiger dan gedacht’.

Familiebedrijf overdragen aan kinderen: ‘lastiger dan gedacht’.

Uit internationaal onderzoek dat is uitgevoerd onder familiebedrijven is gebleken dat de eigenaar van een bedrijf, die zijn bedrijf overdraagt of verkoopt aan zijn of haar kinderen, aan een traject begint waarin meer structurele problemen kunnen ontstaan dan meestal wordt gedacht. In bijna zeven op de tien van de gevallen waarin het bedrijf voor het eerst wordt overgedragen aan de volgende generatie loopt het mis. Vaak loopt de winstgevendheid van het bedrijf na de overdracht sterk terug. Volgens de onderzoekers van het Erasmus Centre for Family Business zijn de belangrijkste redenen hiervoor als volgt:

Welke factoren maken de nieuwe generatie minder succesvol?

  • De oude ondernemer houdt teveel macht in handen. Door de governancestructuur zo in te richten dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid op veel terreinen bij de vorige generatie blijft, worden nieuwe ondernemers met handen en voeten gebonden en ontbreekt het hen aan de ruimte om zelfstandig en slagvaardig op te treden.
  • Nieuwe ondernemers zijn te voorzichtig om de winstgevendheid van het bedrijf op peil te houden. Zij deinzen ervoor terug om grote investeringen te doen, investeren betrekkelijk weinig in R&D en keren zichzelf meer dividend uit dan gemiddeld.
  • Naarmate de familie met de generaties groter wordt, of indien het eigendom van de onderneming over meerdere familieleden wordt verdeeld, stijgt ook het aantal mensen dat als grootaandeelhouder recht heeft op dividenduitkeringen. Hierdoor ontstaat een neerwaartse druk op investeringen en wordt de slagvaardigheid van de directie verder beperkt.
  • De nieuwe generatie voelt zich vaak eerder rentmeester van het bedrijf dat door de vorige generatie is opgebouwd, dan een ondernemer die als pionier de activiteiten van het bedrijf kan verleggen of nieuwe markten aan kan boren.
  • Bij de bedrijfsoverdracht binnen de familie vallen fiscale, emotionele, technische en bedrijfskundige factoren samen. Het kost veel tijd om in dit spanningsveld een balans te vinden, waardoor de blik van de organisatie verder naar binnen wordt gericht.

Als een bedrijf wordt overgedragen aan de volgende generatie spelen er kortom verschillende factoren die er haast vanzelf voor zorgen dat het bedrijf conservatiever geleid wordt, de blik van de directie verder naar binnen gericht wordt en waardoor rentmeesterschap kan gaan prevaleren boven ondernemerschap.

Hoe kunt u dit voorkomen?

De partners van Lighthouse Value Creators zijn experts op het gebied van bedrijfsoverdracht en op het gebied van strategieontwikkeling, organisatieontwikkeling en coaching. Als Lighthouse de overdracht van uw familiebedrijf begeleidt, worden deze verschillende disciplines geïntegreerd. Een traditioneel Corporate Finance-bureau heeft geen oog voor de governancestructuur van uw bedrijf en voor de persoonlijke en emotionele factoren die tijdens en na de overdracht bij het leiden van een familiebedrijf spelen. Aan de andere kant heeft een bureau dat zich uitsluitend op deze factoren richt niet de capaciteit om de overdracht ook procesmatig te begeleiden. Alleen een gecombineerde aanpak kan een zorgen voor een goede overdracht waarbij er bewust aandacht wordt besteed aan de eerdergenoemde factoren.

Wilt u met Lighthouse verder praten over uw aanstaande bedrijfsopvolging? Merkt u als nieuwe of vorige generatie in een familiebedrijf dat uw onderneming inderdaad minder presteert door de factoren die in dit artikel zijn genoemd? Wij zouden graag met u in gesprek komen. Neem vandaag nog contact op met Lighthouse. De eerste kennismaking komt voor onze rekening.

Bron: Nieuw Bloed, Nieuwe Koers. Onderzoek: strategieverandering na generatiewisseling in familiebedrijven, door Erasmus Centre for Family Business (ECFB) in samenwerking met BDO en Rabobank.