Advies en coaching

Lighthouse Value Creators heeft veel kennis en ervaring in huis op de gebieden strategie- en organisatieontwikkeling, topstructuren en coaching. Op deze gebieden willen wij u graag ondersteunen. Hiernaast vindt u meer informatie over onze elk van deze aandachtsgebieden. Graag willen wij samen met u verkennen wat Lighthouse voor u kan betekenen. U kunt hiervoor contact opnemen met Daan Dijkstra.

Daan is bereikbaar op 06-50228198 en via d.dijkstra@lighthousevc.nl.

Uw bedrijfsverkoop optimaliseert u met Lighthouse.

Of u nu wilt blijven groeien, of de focus van uw bedrijf wilt verleggen: een goede strategie geeft richting aan uw bedrijf. Wij kunnen helpen bij het herijken of ontwikkelen van uw strategie. Hierbij beantwoorden wij vragen als:

  • Waar willen wij over 5 jaar staan, en hoe komen we daar?
  • Waar kan het bedrijf versterking gebruiken?
  • Welke structuur past bij onze doelstellingen?
  • Op welke markten moeten wij ons richten, en hoe?
  • Hoe realiseren wij maximale synergie na een overname?
  • Is het zinvol om te fuseren?

Organisatieontwikkeling kan op verschillende manieren aan de orde komen. Als een bedrijf sterk afhankelijk is van de eigenaar, is het moeilijker te verkopen. Ook als een bedrijf achterstallig onderhoud heeft in de organisatiestructuur, is het verstandig om dit op te lossen. Als een bedrijfsonderdeel verkocht wordt, kan het niet zomaar uit een bedrijf getild worden. Wij helpen dan om het moederbedrijf en het te verkopen onderdeel klaar te maken voor een nieuwe situatie. Na een overname kan het nodig zijn om de structuur en cultuur van het kopende en verkopende bedrijf aan te passen.

Wij hebben duurzame resultaten gerealiseerd in al deze situaties.

Na een overname kan het nodig zijn om uw topstructuur opnieuw in te richten. Hoe gaat de aansturing plaatsvinden? Vraagt dit om een nieuwe taakverdeling in de top? Wordt in alle rollen en competenties voorzien? Hebben wij versterking nodig?

Bij opvolging in de top worden rollen, taken en verantwoordelijkheden opnieuw ingedeeld. Dit is een delicaat proces dat wij graag begeleiden.

Wij coachen ondernemers in de volgende situaties:

  • Wij zijn een klankbord voor DGA’s. Sparren met anderen helpt om je eigen gedachtes en ideeën aan te scherpen. De meerwaarde van een coach buiten de eigen organisatie is dat deze nieuwe gezichtspunten inbrengt en nieuwe vragen stelt. Wij vervullen deze rol met veel plezier voor meerdere ondernemers.
  • Als een bedrijf meerdere aandeelhouders heeft, kan het bijvoorbeeld nodig zijn om eerst aan de onderlinge verhoudingen tussen de aandeelhouders te werken voordat een verkoop een realistische optie is.
  • Als u van manager ondernemer wordt, staat u voor een steile leercurve, en moet u andere talenten aanboren. Dit gaat niet altijd vanzelf.
  • Coaching bij een gerealiseerde overname. Hoe gaat u om met de nieuwe situatie, met grotere complexiteit en meer spelers in het veld?

Vanuit een commissarisrol kunnen wij onze brede kennis en ervaring inzetten om directie en onderneming te faciliteren bij het realiseren van hun doelen.