Onze visie

Hoe kijken wij naar organisaties?

Als een organisatie duurzaam succesvol wil zijn, dan moet deze beschikken over de volgende eigenschappen:

  • Gericht zijn op innovatie, zodat waarde kan worden gecreëerd op lange termijn. Innovaties gericht op duurzaamheid zullen de toegevoegde waarden van de organisatie extra versterken.
  • Beschikken over een groot aanpassingsvermogen. Onder druk van steeds snellere veranderingen in de omgeving is het tempo van strategische vernieuwing immers hoog. Dit vraagt veel van het management en de organisatie.
  • Passie. Klanten verwachten het uitzonderlijke, wat alleen geleverd kan worden vanuit echte passie. Een voldoende is onvoldoende.
  • In staat zijn om ruimte te creëren in denken en handelen, zowel intern binnen de eigen organisatie als extern bij klanten en de relevante omgeving.
  • Op respectvolle wijze omgaan met de belangen van alle stakeholders van de onderneming. Naast de eigenaren en financiers van de onderneming gaat hij hierbij ook om de belangen van de eigen medewerkers, de klanten, de leveranciers en de omgeving van de organisatie.

Wij werken graag samen met ondernemers en bedrijven die met ons op een betekenisvolle manier invulling geven aan deze eigenschappen.

Hoe kijken wij naar waardecreatie? 

  • Een gezonde onderneming genereert niet alleen economische waarde voor de aandeelhouder(s), maar ook waarde voor alle andere stakeholders. Een goede balans, waarbij solide groei en goede financiële prestaties niet ten koste gaan van de belangen van medewerkers, klanten, de maatschappij en andere stakeholders maar hier juist aan bijdragen, vormt de basis voor het succes van een duurzaam gezonde organisatie.
  • Lighthouse is er dan ook van overtuigd dat economische waarde voor de aandeelhouders en toegevoegde waarde voor de gezamenlijke stakeholders niet los van elkaar gezien kunnen worden. Lighthouse Value Creators ziet het als haar rol het evenwicht tussen de belangen van alle betrokkenen te bewaken, om zo bij te dragen aan toekomstbestendige, duurzame en gezonde ondernemingen.
foto kantoor