Nieuws

Paul van der Loo overleden

Met grote droefenis moeten wij mededelen dat op maandag 17 oktober toch nog onverwacht onze collega Paul van der Loo is overleden. Wij zullen ons Paul herinneren als een man die hart en ziel in zijn werk legde. Contacten waren voor hem altijd heel belangrijk. Deze vormden de zuurstof waarop hij kon functioneren. Overal waar hij kwam ontstond positieve reuring. Zijn energie en zijn humor werkten bijzonder aanstekelijk. Daarnaast was hij een scherp analyticus en een...
Lees verder

Hoe profiteert u van de groeiende fusie- en overnamemarkt?

De markt voor fusies en overnames maakt de laatste jaren een explosieve groei door. Waar er in Nederland volgens cijfers van Bureau van Dijk nog 1.345 overnames plaatsvonden in 2012, is dat aantal in 2015 gestegen naar 1.984 en ook in 2016 zijn de vooruitzichten goed. Het totale bedrag dat met deze overnames gemoeid ging is nog veel sterker toegenomen: van €44 miljard in 2012 tot ruim €160 miljard in 2015. Het gaat hierbij met name...
Lees verder

Familiebedrijf overdragen aan kinderen: ‘lastiger dan gedacht’.

Uit internationaal onderzoek dat is uitgevoerd onder familiebedrijven is gebleken dat de eigenaar van een bedrijf, die zijn bedrijf overdraagt of verkoopt aan zijn of haar kinderen, aan een traject begint waarin meer structurele problemen kunnen ontstaan dan meestal wordt gedacht. In bijna zeven op de tien van de gevallen waarin het bedrijf voor het eerst wordt overgedragen aan de volgende generatie loopt het mis. Vaak loopt de winstgevendheid van het bedrijf na de overdracht sterk terug. Volgens...
Lees verder

Waarde bedrijf wordt door merendeel ondernemers verkeerd ingeschat

De waarde van een onderneming in de ogen van de verkopende ondernemer komt in de meeste gevallen niet overeen met de reële waarde van de onderneming. De reële waarde is een prijs die voor zowel koper als verkoper een realistische uitdrukking van de waarde van een bedrijf is. Dit blijkt uit de resultaten van de Brookz Overname Barometer H2-2015. Volgens dit uitgebreide onderzoek onder Nederlandse overnameadvieskantoren maakt 45% van de verkopende ondernemers een goede inschatting van...
Lees verder