Waarde bedrijf wordt door merendeel ondernemers verkeerd ingeschat

Waarde bedrijf wordt door merendeel ondernemers verkeerd ingeschat

De waarde van een onderneming in de ogen van de verkopende ondernemer komt in de meeste gevallen niet overeen met de reële waarde van de onderneming. De reële waarde is een prijs die voor zowel koper als verkoper een realistische uitdrukking van de waarde van een bedrijf is. Dit blijkt uit de resultaten van de Brookz Overname Barometer H2-2015. Volgens dit uitgebreide onderzoek onder Nederlandse overnameadvieskantoren maakt 45% van de verkopende ondernemers een goede inschatting van de waarde van het te verkopen bedrijf. Daarmee heeft 55% van de ondernemers dus geen goed besef van de waarde van hun bedrijf. Het grootste deel van deze groep overschat de waarde van hun bedrijf, terwijl het ook regelmatig voorkomt dat ondernemers dit vooraf te laag inschatten.

Een verkeerde inschatting van de waarde van een bedrijf komt in de meeste gevallen door wensdenken en/of verkeerd advies van vrienden of kennissen. Een ondernemer kan in de jaren die aan een verkoop voorafgaan de waarde van zijn bedrijf in belangrijke mate verbeteren door te werken aan de organisatiestructuur, processen te verbeteren en goed vast te leggen en te werken aan de informatievoorziening. Slechts 30% van de ondernemers is hier een jaar voorafgaand aan de verkoop van hun bedrijf actief mee bezig.

Uit deze cijfers blijkt dat de reële waarde van een bedrijf in de meeste gevallen een verrassing is voor de verkopende ondernemer, en dat een meerderheid van de ondernemers belangrijke kansen laat liggen om de waarde van hun bedrijf te optimaliseren voorafgaand aan een verkoop. Hieruit blijkt het belang van deskundig, onafhankelijk advies. Ondernemers die zich goed laten adviseren, die bewust werken aan de waarde van hun bedrijf, die weten wat de reële waarde van hun bedrijf is en hoe deze tot stand komt, zullen altijd een bovengemiddeld resultaat behalen.

Lighthouse Value Creators ziet het als een uitdaging om in deze fase een bijdrage te leveren. Door middel van de QuickScan Value Drivers geven wij snel inzicht in de manier waarop de waarde van een bedrijf tot stand komt, en in de specifieke factoren die voor dat bedrijf relevant zijn bij het verstevigen van de bedrijfswaarde. Daarnaast kunnen wij een volledige bedrijfswaardering door een expert leveren. De QuickScan is nuttig voor ondernemers die zich oriënteren op de mogelijkheden voor een verkoop, een bedrijfswaardering wordt relevanter naarmate de verkoopplannen concreet worden. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.