Na een langdurig MBO traject is het dan eindelijk geslaagd. Een Nederlands MKB bedrijf van 140 man met een jaaromzet van ongeveer 40 miljoen. Bij de voorbereidingen voor het MBO traject hebben we ons goed laten informeren door meerdere adviseurs. Ook advies bij relaties ingewonnen die in dergelijk traject al achter de rug hadden. Hierbij werd de naam ‘Lighthouse’ regelmatig genoemd.
Na enkele gesprekken met een directeur van Lighthouse hebben wij definitief voor hen gekozen.
Onder alle omstandigheden hebben ze het overzicht voor ons bewaakt. De overname is uitermate succesvol verlopen. Ik kan Lighthouse daarom bij iedereen aanbevelen.