Tag selectie: familiebedrijf overdragen

Familiebedrijf overdragen aan kinderen: ‘lastiger dan gedacht’.

Uit internationaal onderzoek dat is uitgevoerd onder familiebedrijven is gebleken dat de eigenaar van een bedrijf, die zijn bedrijf overdraagt of verkoopt aan zijn of haar kinderen, aan een traject begint waarin meer structurele problemen kunnen ontstaan dan meestal wordt gedacht. In bijna zeven op de tien van de gevallen waarin het bedrijf voor het eerst wordt overgedragen aan de volgende generatie loopt het mis. Vaak loopt de winstgevendheid van het bedrijf na de overdracht sterk terug. Volgens...
Lees verder