Bereken de waarde van uw bedrijf in vijf minuten?

Bereken de waarde van uw bedrijf in vijf minuten?

De waarde van het eigen bedrijf houdt veel ondernemers bezig. Vaak is een kostbare bedrijfswaardering alleen rendabel als er concrete stappen richting een bedrijfsverkoop of bedrijfsovername worden gezet. Voor het vaststellen van een geloofwaardige en goed onderbouwde vraagprijs voor een bedrijf is een gedegen bedrijfswaardering vaak noodzakelijk. Toch zijn veel ondernemers benieuwd naar een indicatie van de waarde van hun bedrijf. Het is immers interessant om te weten wat het zelf opgebouwde bedrijf waard is, en veel ondernemers beschouwen de waarde van hun aandeel in het bedrijf als hun pensioenvoorziening.

Uw bedrijf is meer waard dan een rekenmachine op internet

Op internet zijn veel hulpmiddelen te vinden, die na het invullen van een paar basale gegevens zoals de omzet, aantal medewerkers en of de onderneming winst maakt de waarde van een bedrijf zouden weergeven. Zulke hulpmiddelen haken in op de nieuwsgierigheid van de ondernemer, terwijl de indicatie die hieruit voortkomt vaak sterk afwijkt van de waarde die een professionele bedrijfswaardeerder vaststelt. Elke onderneming heeft immers een eigen, unieke mix van factoren die de bedrijfswaarde bepalen. Enerzijds zijn er factoren die invloed hebben op de kasstromen van de onderneming, zoals de mate van winstgevendheid, de kosten die gemaakt worden en de investeringen die gedaan worden. Een online rekenmachine houdt vaak geen rekening met deze factoren. Anderzijds zijn er factoren die het risicoprofiel van uw onderneming bepalen. In welke mate is de onderneming bijvoorbeeld afhankelijk van de DGA? In welke mate heeft de onderneming een (technische) voorsprong op de concurrentie? Hoe flexibel is het bedrijf om in te spelen op veranderende marktomstandigheden?

Dit is slechts een klein deel van de factoren die ten grondslag liggen aan de waarde van een bedrijf. Bovendien is geen enkel bedrijf hetzelfde. Een online berekening gaat daar wel van uit, en verstrekt daarmee een 'waardering' die inhaakt op de nieuwsgierigheid van de ondernemer, maar verder geen enkel inzicht geeft in wat uw bedrijf daadwerkelijk waard is, en belangrijker nog, waarom uw bedrijf een bepaalde waarde heeft, en hoe die waarde vergroot kan worden. Die informatie kost meer dan twee minuten, maar levert dan ook veel meer op.

Hoe geeft Lighthouse u inzicht in de waarde van uw bedrijf?

Lighthouse Value Creators heeft twee producten die u verder kunnen helpen dan een online berekening. Voor ondernemers die benieuwd zijn naar de manier waarop de waarde van hun bedrijf bepaald wordt, en op welke manier de waarde van het bedrijf vergroot kan worden, is er de QuickScan Value Drivers. De QuickScan geeft concrete aanbevelingen waarmee u aan de waarde van uw bedrijf kunt gaan bouwen, en inzicht in factoren die voor uw bedrijf extra belangrijk zijn. Lighthouse biedt ook volledige bedrijfswaarderingen voor ondernemers die concrete stappen willen zetten richting de aan- of verkoop van een onderneming. Over deze en andere diensten gaan wij graag met u in gesprek.