Lighthouse Value Creators begeleidt de eigendomsoverdracht van ondernemingen.

Vaak staat een eigendomsoverdracht binnen een bedrijf niet op zichzelf. Lighthouse Value Creators onderscheidt zich door niet alleen het proces van de eigendomsoverdracht te begeleiden, maar door ook op multidisciplinaire wijze aan de randvoorwaarden te werken die een succesvolle overdracht mogelijk maken. Daarbij ziet Lighthouse Value Creators het als haar rol het evenwicht tussen de belangen van de stakeholders te bewaken en zo bij te dragen aan gezonde, toekomstbestendige ondernemingen. Wij ondersteunen zowel bedrijven als non-profitorganisaties.

Kies hieronder de situatie die de uwe het beste omschrijft:

Bedrijfsverkoop

Als DGA uw onderneming verkopen?

Bedrijfsonderdeel verkopen

Uw concern of bedrijf stroomlijnen door onderdelen te verkopen?

Bedrijf overnemen

Strategische versterking onderneming of concern door aankoop bedrijf?

Participatiemaatschappij

Als participatiemaatschappij de portefeuille uitbreiden en versterken?

Overige diensten

Als private investor investeren in MKB-bedrijven?

Management buy-out

Als management (een deel van) de onderneming overnemen?

management buy-in

Als manager/ondernemer een belang verwerven in een onderneming?

Fuseren

Een strategische alliantie vormen door te fuseren met een andere organisatie?

Consultancy

U overweegt een consultant in te schakelen?